Kalender 2015

Händelse
Vecka
Datum
Tid
Plats
Årsmöte
10
Fredag 6/3
Kl 19:00
Klubbhuset
Arbetsdag (*)
17
Söndag 26/4
Kl 09:00- ca 16:00
FBK
Sjösättning (*)
19
Lördag 9/5
Kl 08:00- ca 16:00
FBK
Sjösättning (*)
19
Söndag 10/5
Kl 08:00- ca 16:00
FBK
Arbetsdag (*)
--
-------
Kl
 
Kräftskiva
36
Lördag 22/8
Kl 17:00
Bryggan
Arbetsdag (*)
39
Söndag 27/9
Kl 09:00- ca 16:00
FBK
Torrsättning (*)
40
Lördag 3/10
Kl 08:00- ca 16:00
FBK
Torrsättning (*)
40
Söndag 4/10
Kl 08:00- ca 16:00
FBK
Höstmöte
46
Onsdag 11/11
Kl 18:30

Klubbhuset

(*) betyder obligatorisk närvaro, bötesplikt gäller se nedan.

- För arbetsdagar gäller att du ska vara med på två (2) av årets fyra arbetsdagar. Meddela gärna vilka arbetsdagar till hamnkapten eller någon i styrelsen.
- För sjösättning och båtupptag samt arbetsdagar gäller att dagen slutar när vi är klara dvs hamnkapten avblåser

(**) betyder obligatorisk närvaro, under årsmötet listas när din båt ska sjösättas.


Eventuella ändringar meddelas på hemsidan, anslagstavlan och med anslag i klubbhuset. Varje medlem måste själv ta reda på vad som gäller för dom angivna dagarna.